Dịch tiếng Việt sang Hàn hoặc trái lại đòi hỏi bạn phải mang 1 nền móng văn phong thật thấp, biên thông ngôn một phương pháp thống nhất, mềm dẻo một cách thức ngẫu nhiên và đễ hiểu nhất. không những...