Để chọn quạt trần kdk phù hợp không chỉ xem xét bề ngoài, mà để đạt hiệu quả tối đa, cần bổ sung được vị trí lắp đặt

- Bước 1: lựa chọn vị trí muốn lắp đặt quạt trần. Hầu hết quạt trần được đặt ở chính giữa, để không khí tràn ngập trong cả căn phòng. Thế nhưng, các phòng lớn hơn có thể lắp đặt 2 chiếc quạt trần cho luồng không khí tốt nhất. Vì lý do an toàn, không lắp đặt quạt trên trần tại vị trí có giường

- Bước 2: Hãy chú ý các yếu tố khác của phòng

Kích thước:

[size=5]Quạt trần 80 cm tốt nhất cho phòng dưới 6 m2 (phòng đựng quần áo